Wydział
  - O nas
  - Dziekan
  - Prodziekani
  - Rada Wydziału
  - Instytuty
  - Kadra naukowa
  - Audytoria WNS
  - Kontakt

Najważniejsze dokumenty

Rekrutacja

Studia

Studenci
  - Dziekanat
  - Sprawy socjalne
      Podstawowe informacje
      Bieżące sprawy
  - Regulamin studiów
  - Portal Studenta
  - Prace dyplomowe
    i magisterskie
  - Przeniesienia
    i wznowienia
  - Parlament Studentów
  - Ogłoszenia

Doktoranci

International

Galeria

Aktualności

Witamy na stronie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

STUDENCI OTRZYMUJĄCY STYPENDIUM SOCJALNE, SPECJALNE, REKTORA I ZAPOMOGI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNEJ ZA 2 SEMESTR
DO DNIA 29 MARCA 2014 W POKOJU SPRAW SOCJALNYCH S-408
DOTYCZY TO RÓWNIEŻ OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ ODMOWNĄ.
UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UG Z DNIA 9 MAJA 2013 R.


Wydział
Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk

Kontakt z osobą odpowiedzialną za merytoryczną zawartość strony WNS UG